Anna Reinert

Anna Reinert  - urodzona w 1979 roku. Absolwentka ASP w Gdańsku, dyplom z wyróżnieniem Katedry Malarstwa i Grafiki pod kierunkiem prof. Macieja Świeszewskiego. W 2018 uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuk w tejże uczelni. Zajmuje się malarstwem i ilustracją. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień, w tym Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (2003), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2006), Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu dla Artystów (2011), konkursu Nagrody Fundacji im. Franciszki Eibisch (2004), Nagrody Gazety Wyborczej w kat. Sztuki Wizualne „Sztorm Roku” (2011). Prezentowała swoje prace na wielu wystawach w Polsce i za granicą, m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, Galerii ASPN w Lipsku, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku, Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Architektury we Wrocławiu czy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Obrazy Anny Reinert znajdują się w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku.