29.09.2017  - 31.10.2017

Emanacje i Diagramy / Artur Trojanowski

W ramach współpracy z Klubem Polskiej Rady Biznesu, prezentujemy najnowsze obrazy Artura Trojanowskiego z cyklu "Emanacje" oraz pierwsze prace tego artysty z nowego cyklu "Diagramy". 

W najnowszym, malarsko-filmowym projekcie „Algorytmy analizy wielu zmiennych” Artur Trojanowski robi krok dalej w swych twórczych poszukiwaniach języka plastycznego obrazującego naukowe teorie. Zainspirowany badaniami dra hab. Marcina Woltera nad zmiennymi w fizyce wysokich energii, w swej artystycznej wizji dociera głębiej pod wizualną powierzchnię miejsc i zdarzeń, rozbijając je na cząstki elementarne. W cyklu obrazów „Diagramy” nadaje im kształty i kolory, których wzajemne oddziaływanie dotyka pierwotnych emocji i zmusza widza do refleksji nad podstawowymi prawami regulującymi ludzkie życie. W filmach artysta wychodzi od realnego obrazu świata i za pomocą programu komputerowego oraz jego algorytmów dokonuje redukcji tegoż obrazu do formy podstawowej (geometrycznej) - tak długo, aż program komputerowy, uznając to za błąd, tworzy nieprzewidziane kompilacje kwadratów i prostokątów. W efekcie powstają rozłożone w czasie ruchome abstrakcje. Nowy cykl obrazów tego artysty prezentujemy podczas wystawy indywidualnej. To będzie potężna dawka energii!